INTEGRITETSPOLICY

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar
Information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster
information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när och hur ofta
information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter
All annan personlig information som du skickar till oss
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

Administrera vår hemsida och verksamhet
Anpassa vår webbplats åt dig
Skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig
Leverera tjänster som är köpta via vår webbplats
Kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig
Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt
Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida
Hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier
Bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i enlighet med vår policy.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena. Vi behåller dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden
För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

Vi kommer att vidta rimliga tekniska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig mot rimligt bevis på din identitet. Vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass eller legitimation som har inte gått ut ur datum.